+86-21-58386189, 58386176

غلظت سرب گیاه


 • مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و

  پژوهشی با هدف بررسی تأثیر کاربرد غلظت‌های مختلف سرب ( 0 (شاهد)، 200، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) بر جذب آن در دو گیاه سرو (Thuja orientalis) و زیتون(Olea europaea) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه

  دریافت نقل قول
 • مطالعه پتانسیل گیاه پالایی کادمیم و سرب توسط مریم گلی و

  مطالعه پتانسیل گیاه پالایی کادمیم و سرب توسط مریم گلی و نعناع فلفلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب.

  دریافت نقل قول
 • بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف

  این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت.

  دریافت نقل قول
 • بررسی توانایی گیاه نیلوفر آبی سفید (Nymphaea Alba) در کاهش

  در خصوص فلز سرب نیز با افزایش غلظت میزان جذب کاهش یافته ولی در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر بالاخص در pH 5/5 به شدت افزایش می یابد.مطالعات حاکی از آن است که میزان هر یک از عناصر باقیمانده در محلول های

  دریافت نقل قول
 • اثر برهمکنش آهن و سرب بر کاهش قابلیت دسترسی سرب توسط گیاه

  سپس کود گاوی غنی شده به خاک آلوده به سرب اضافه و بذر ذرت (سینگل کراس 704) کاشته شد. بعد از گذشت 60 روز از شروع آزمایش، ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی خاک و غلظت سرب در خاک و گیاه ذرت اندازه‌گیری شد.

  دریافت نقل قول
 • غلظت طبیعی سرب در گیاهان

  تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه شد که غلظت های موجود در محدوده طبیعی برای گیاهان قرار غلظت مس و سرب در خاک و ریشه. 24/7 آنلاین گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • (PDF) تأثیر خشکی در بروز تنش اکسیداتیو و تحریک سیستم های

  نتایجنشان داد که افزایش غلظت سرب در خاک موجب کاهش تولید زیست توده یونجه و ایجاد سمیت در این گیاه شد.

  دریافت نقل قول
 • ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد دو گیاه دارویی همیشه بهار

  با افزایش غلظت سرب و کادمیوم در خاک درصد عصاره و میزان فلاونوئید همیشه‏بهار افزایش یافت و گیاهان میکوریزی عملکرد عصاره و میزان فلاونوئید بیشتری نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی‏ داشتند.

  دریافت نقل قول
 • (PDF) تأثیر خشکی در بروز تنش اکسیداتیو و تحریک سیستم های

  نتایجنشان داد که افزایش غلظت سرب در خاک موجب کاهش تولید زیست توده یونجه و ایجاد سمیت در این گیاه شد.

  دریافت نقل قول
 • مقاله تعیین غلظت سرب و کادمیوم در گیاه برگ نو و رابطه ی آن

  ناصری، اخلاص و قربانی، فرشید و نیک نفس، شیرین،1393،تعیین غلظت سرب و کادمیوم در گیاه برگ نو و رابطه ی آن با رنگدانه های فتوسنتزی در شهر سنندج،سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت

  دریافت نقل قول
 • اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات

  اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات فیزیولوژیک در ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای تحقیقات کاربردی خاک مقاله 7، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 ، صفحه 88-100 اصل مقاله (156.17 k)

  دریافت نقل قول
 • غلظت طبیعی سرب در گیاهان

  تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه شد که غلظت های موجود در محدوده طبیعی برای گیاهان قرار غلظت مس و سرب در خاک و ریشه. 24/7 آنلاین گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • پایان نامه استخراج و اندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و

  ٤-١-١- میزان غلظت سرب 84. ٤-١-٢- غلظت کادمیوم 86. ٤-١-۳- غلظت روی 87. ٤-١-٤- وزن هزار دانه 88. ٤-١-٥- درصد رطوبت 90. ٤-٢ بررسی میزان روی، کادمیوم و سرب خاکهای شالیزارهای شمال کشور 91

  دریافت نقل قول
 • کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش

  نتایج نشان داد که غلظت سرب در نمونه های زه آب در تمامی تیمارها کمتر از حد مجاز بود. این امر نشان می دهد که عملکرد مجموعه خاکگیاه در جذب فلز سرب از آب آلوده مطلوب است.

  دریافت نقل قول
 • مقاله گیاه پالایی سرب از خاک آلوده توسط همزیستی گیاهان

  طبق نتایج این آزمایش در خاک آلوده به سرب (سطح 100 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک)، بیش ترین غلظت سرب در ریشه گیاه (9.1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) و در شاخساره (6.3 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه

  دریافت نقل قول
 • خصوصیات ریزوباکتری های مقاوم به سرب تقویت کننده رشد گیاه

  نتایج ارزیابی گیاهان نشان داد که غلظت سرب بر رشد S.grossus تاثیر نمی گذارد. ۲۲ ریزوباکتری که از ریزوباکتری های ریزوسفر مقاوم به سرب هستند، براساس مورفولوژی ( ریخت شناسی) سلولی و کلونی، در در سیزده

  دریافت نقل قول
 • آلودگی گیاه بوسیله سرب حاصل از وسائط نقلیه در محدوده برخی

  چکیده آلودگی خاک و گیاه در اطراف بزرگراهها توسط ذرات سرب خارج دشه از اگزوز اتومبیلها در سراسر جهان‌ گزارش شده و به عنوان مهمترین و بیشترین منبع آلوده‌کننده محیط زیست ذکر گردیده است.عنصر سرب‌ از جمله عناصر سنگینی است

  دریافت نقل قول
 • مقاله تاثیرات آلودگی ناشی از فلزات سنگین بر سلامت انسان و

  تاثیرات آلودگی ناشی از فلزات سنگین بر سلامت انسان و گیاه (مطالعه موردی سرب) چکیده هدف این پژوهش قصد دارد تا سرب را بعنوان یکی از آلایندههای مهم و منبع خطرناکی براس سلامتی مورد بررسی قرار دهد از این جهت ویژگیها، مضرات و

  دریافت نقل قول
 • بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک های کشاورزی

  همچنین نتایج نشان داد که غلظت فلزات سرب و کروم در خاک از حداکثر مجاز 200mg/kg تجاوز نکرده است.(36) • در مطالعه ای که Olatunjiو همکاران در سال 2013 با موضوع غلظت فلزات سنگین در خاک های کشاورزی زراعی انتخاب

  دریافت نقل قول
 • بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف

  این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت.

  دریافت نقل قول
 • غلظت طبیعی سرب در گیاهان

  تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه شد که غلظت های موجود در محدوده طبیعی برای گیاهان قرار غلظت مس و سرب در خاک و ریشه. 24/7 آنلاین گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد

  این مورد با افزایش غلظت نیترات سرب تأثیرگذاری بیشتری نشان داده بطوریکه پارامترهای طول ریشه­چه، گیاه­چه و ساقه­چه و همچنین بنیه بذر که متأثر از طول گیاه­چه و درصد جوانه­زنی است، کاهش نشان

  دریافت نقل قول
 • مقاله تعیین غلظت سرب و کادمیوم در گیاه برگ نو و رابطه ی آن

  ناصری، اخلاص و قربانی، فرشید و نیک نفس، شیرین،1393،تعیین غلظت سرب و کادمیوم در گیاه برگ نو و رابطه ی آن با رنگدانه های فتوسنتزی در شهر سنندج،سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت

  دریافت نقل قول
 • داروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای گیاهی

  خواص چای سبز خواص زنجبیل چای ترش فواید چای سبز درمان گیاهی داروهای گیاهی داروهای گیاهی لاغری طب سنتی ایران رنگ موی گیاهی آلوورا آلوئه ورا سنبل الطیب کندر خاکشیر آویشن

  دریافت نقل قول
 • بررسی توانایی گیاه لوبیا (phaseolus vulgaris ) در گیاه

  غلظت سرب در ریشه بیشتر و در غلاف کمتر از سایر اندام ها بود. بر اساس تحقیق صورت گرفته حضور قارچ مایکوریزا باعث افزایش غلظت سرب توسط گیاه لوبیا در تمام سطوح سرب خاک گردید.

  دریافت نقل قول
 • غلظت طبیعی سرب در گیاهان

  تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه شد که غلظت های موجود در محدوده طبیعی برای گیاهان قرار غلظت مس و سرب در خاک و ریشه. 24/7 آنلاین گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • غلظت طبیعی سرب در گیاهان

  تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه شد که غلظت های موجود در محدوده طبیعی برای گیاهان قرار غلظت مس و سرب در خاک و ریشه. 24/7 آنلاین گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر

  بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف درشهرستان کرمانشاه فصلنامه بیولوژی کاربردی مقاله 8، دوره 6، شماره 24، زمستان 1395 ، صفحه 43-50 اصل مقاله (556.88 k) نوع مقاله مقاله پژوهشی

  دریافت نقل قول
 • اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات

  اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات فیزیولوژیک در ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای تحقیقات کاربردی خاک مقاله 7، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 ، صفحه 88-100 اصل مقاله (156.17 k)

  دریافت نقل قول
 • بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis

  این پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50 50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار یافت.

  دریافت نقل قول
 • اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز

  "اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز) ریشه گیاه گندم در منطقه دره زرشک، استان یزد". نشریه محیط زیست طبیعی 69 2 1395 . doi 10.22059/jne.2016.59753

  دریافت نقل قول
 • مطالعه غلظت برخی از عناصر سنگین در گندم، گوجه‌فرنگی و ذرت

  شکل 4- مقایسه غلظت سرب در خاک، ریشه، و برگ/دانه گیاه گندم، ذرت، و گوجه فرنگی. Figure 4. Comparison of the lead concentration in soil roots and seeds/leaves of wheat tomato and corn

  دریافت نقل قول
 • گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

  گیاهان دارویی برای غلظت خون گیاهان رقیق کننده خون درمان بيماری غلظت خون رقیق کردن خون گیاهان رقیق کننده خون غلظت خون درمان غلظت خون درمان دارویی غلظت خون داروهای گیاهی غلظت خون

  دریافت نقل قول
 • توانائی جذب و توزیع عنصر سرب در اندم های مختلف سویا با

  همچنین افزایش سرب خاک سبب افزایش میزان جذب و غلظت سرب در اندام های رویشی و زایشی گیاه گردید، براساس تحقیق صورت گرفته غلظت سرب در ریشه و ساقه از برگ و غلاف گیاه کمتر بود، اثر متقابل قارچ و نیکل

  دریافت نقل قول
 • مقاله گیاه پالایی سرب از خاک آلوده توسط همزیستی گیاهان

  طبق نتایج این آزمایش در خاک آلوده به سرب (سطح 100 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک)، بیش ترین غلظت سرب در ریشه گیاه (9.1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) و در شاخساره (6.3 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه

  دریافت نقل قول